Navodila za pripravo prispevkov (SLO)

Avtorji prispevkov naj svoje izdelke pošljejo tehničnemu odboru kongresa ISU (tech.isu2013@gmail.com) najkasneje do 30. junija 2013 (do 20. maja, če želijo, da preverimo njihovo ustreznost). Pri tem uporabite katero od spletnih strani, ki omogočajo izmenjavo datotek. Med njimi priporočamo WeTransfer, Send Space, YouSendIt. Če je datoteka prevelika, jo lahko pošljete po navadni pošti na primernem nosilcu (CD, DVD, BluRay, USB ključ) na naslov:

Damir Vrančić
Inštitut J. Stefana
Jamova 39
SI – 1000 Ljubljana

Skupaj z datoteko nam, prosimo, sporočite tudi ime ali imena avtorjev, naslov prispevka, njegovo dolžino in obliko (program, uporabljen za izdelavo izvršljive datoteke ali vrsto video kodeka). Preden nam pošljete svoj prispevek, prosimo, da preverite, da ustreza navodilom in omejitvam.

Navodila in omejitve za izdelavo prispevkov

1. Skupna dolžina prispevkov enega avtorja naj ne presega 15 minut. V primeru, da bi želeli več, nam skupaj s prispevki pošljite tudi seznam z vrstnim redom. Če bo ves predvajalni čas zaseden, prispevkov s konca seznama ne bomo uporabili.

2. Izvršljive datoteke (izdelane v programih, kot so MyAlbum, Wings, Proshow, Picture To Exe in M.objects) naj bodo pripravljene v razsežnosti 3840×1200 ali 3840×1080 (za stereoskopski par). Prosimo, preverite, da je vodoravna ločljivost natančno 3840 slikovnih pik. Izvršljivih datotek drugih ločljivosti z našo opremo ne bomo mogli prikazati (razen datotek pripravljenih s programom MyAlbum, ki so lahko poljubne ločljivosti). Izvršljive datoteke morajo začeti in končati predvajanje samodejno brez pritiska katerekoli tipke. Avtorji lahko dodajo (ni pa potrebno) črno sliko na začetku in na koncu prezentacije, vendar naj ne bo daljša od štirih sekund.

3. Pri videu je priporočena razsežnost slike 3840×1080 ali 3840×1200. Sprejeli bomo tudi druge ločljivosti, če bo le kvaliteta videa še vedno zadovoljiva. Priporočeni kodek je XviD, lahko pa uporabite tudi kakšnega drugega (mpeg2, mpeg4, h264, wmv). Bitna hitrost naj ustreza vsebini (povprečne bitne hitrosti so ponavadi 20 – 40 Mbitov/s).

4. Za prispevke, za katere bomo ugotovili, da vsebujejo pretirano škiljenje (načeloma je to do 1/30 širine slike v pozitivno in do 1/60 širine slike v negativno smer), da so neusklajeni po višini, časovno zamaknjeni, ali so z njimi kakšne druge podobne težave, bomo avtorje prosili, da jih popravijo, tako da bodo primerni za predvajanje. Naš tehnični odbor je pripravljen avtorjem pri tem pomagati, če nam bodo svoje prispevke poslali v pregled vsaj tri mesece pred začetkom kongresa. V pregled (tech.isu2013@gmail.com) bomo sprejemali tudi posamične slike in video gradnike, ki bi jih avtorji želeli vključiti v svoje prispevke.

5. Predmet prispevka ni omejen, si pa pridržujemo pravico, da ga zavrnemo, če bi ocenili, da za občinstvo ni primeren.