Regels voor presentaties (NL)

De makers van shows voor ISU2013 dienen deze aan te melden bij het ISU technische team (tech.isu2013@gmail.com) en deze met behulp van een filetransfer programma (WeTransfer, Send Space, YouSendIt) te uploaden. Adressant is het eerder genoemde emailadres. De shows dienen voor 20 mei 2013 beschikbaar te zijn gesteld om ze te kunnen testen. Op 30 juni wordt de inname definitief gesloten. Wanneer de shows te groot zijn voor een upload dan is het ook mogelijk deze op CD, DVD of BluRay te sturen naar:

Damir Vrancic
J. Stefan Institute
Jamova 39
SI – 1000 Ljubljana
Slovenie

Vergeet vooral niet om bij uw inzending te vermelden: de naam van de show, de naam van de maker, de lengte van de show, het type bestand (exe, video codec, etc.). Stel zeker dat op het moment van inzending de show voldoet aan onderstaande instructies.

1. De maximale lengte van een show bedraagt 15 minuten. U kunt ook meerdere shows sturen die in totaal tot 15 minuten duren. Het is ook mogelijk meer materiaal in te sturen. U dient dan zelf een rangorde aan te geven in uw voorkeur. Indien er ruimte in het programma is dan zal er meer van uw materiaal worden aangenomen.

2. Voor executable files gelden de vaste resoluties van 3840×1200 en 3840×1080 als stereopaar. Andere formaten kunnen niet worden afgespeeld. Executable shows (exe) moeten automatisch kunnen starten en stoppen zonder actie van de projecteur. De auteurs kunnen (indien zij dat wensen) een start en stop “dia” in zwart aan het begin en eind van de show invoegen met een maximale duur van 4 seconden. Dit is echter een vrije keuze, geen verplichting!

3. Deze resoluties gelden ook voor videoformaten. Indien de kwaliteit echter goed is dan kunnen ook andere videoformaten worden aangenomen. Overleg vooraf met de organisatie om teleurstelling te voorkomen. De beste video codec is XviD maar andere formaten zijn ook welkom (mpeg2, mpeg4, h264, wmv). De datarate hangt af van de inhoud maar moet normaal tussen de 20 – 40 Mbit/s liggen.

4. Shows met overdreven parallax (meer dan 1/30 positieve verschuiving of meer dan 1/60 negatieve verschuiving), hoogte- en/of rotatiefouten, niet synchrone clips etc. zullen door de makers vooraf moeten worden gecorrigeerd. Het technische team kan u van advies dienen. Maar denk erom dat uw show tijdig (voor 20 mei) dient te worden ingestuurd! Het is ook mogelijk om individuele plaatjes vooraf ter controle te laten beoordelen (tech.isu2013@gmail.com).

5. De onderwerpen zijn vrij. Maar, het team behoudt zich het recht voor om materiaal dat ongepast wordt geacht te weigeren.