Sistemi in vodenje

Vodja projekta:

prof. dr. Đani Juričić

Trajanje:

1.1.2015 – 31.12.2020

Financiranje:

ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Povzetek:

Cilj programa je pridobiti nova znanja in izkušnje, potrebna za celovito obravnavo življenjskega cikla sistemov vodenja. S sistematičnim prenosom raziskovalnih rezultatov v uporabne tehnologije bo skupina še vnaprej imela pomembno vlogo pri premoščanju vrzeli, znane kot "dolina smrti". Raziskovalni program podpira to vizijo s sinergijskim učinkom dela na metodoloških raziskavah, razvoju prototipov, orodij in gradnikov in aplikativnih raziskavah na področjih, ki so priznano prednostna v Sloveniji in EU. Poudarek dela bo na novih metodah in orodjih za dvig zmogljivosti in kvalitete sistemov vodenja, podaljšanju življenjske dobe strojev in naprav, povečanju njihove zanesljivosti in varnosti delovanja, kot tudi učinkovitosti načrtovanja sistemov vodenja.

Delo bo organizirano v treh tesno medsebojno povezanih R&D sklopih:


 • 1. sklop: Metodologije za načrtovanje sistemov vodenja

  1.1. Modeliranje kompleksnih nelinearnih dinamičnih sistemov

  1.2. Napredni postopki vodenja

  1.3. Nadzor stanja, prognostika in upravljanje stanja sistemov

 • 2. sklop: Orodja in gradniki za implementacijo sistemov vodenja

  2.1. Orodja in postopki za razvoj programske opreme za vodenje

  2.2. Specifični gradniki strojne opreme za vgrajene sisteme

 • 3. sklop: Uporabne raziskave in implementacija na ciljnih prioritetnih področjih

  3.1. Napredno vodenje tokamak reaktorja ITER

  3.2. Gorivne celice

  3.3. Baterije

  3.4. Napredno vodenje proizvodnje: Pametne tovarne

  3.5. Biološki procesi, voda, energija

  3.5. Energetsko učinkovite zgradbe