Štipendije in prosta mesta


Štipendije

Na Odseku za sisteme in vodenje razpisujemo štiri štipendije na študijskih programih

  • elektrotehnike,
  • strojništva,
  • matematike,
  • tehniške fizike....

Klikni za več informacij.


Opravljanje strokovne prakse

Študentje visokošolskih strokovnih študijskih programov lahko na našem odseku opravljajo obvezno praktično usposabljanje.


Doktorsko usposabljanje

Podiplomski študentje, ki jih zanima raziskovalno delo, lahko pod mentorstvom naših raziskovalcev opravljajo doktorsko usposabljanje na različnih fakultetah in univerzah.


Kontakt: e2@ijs.si