Razvojni in aplikativni dosežki - Odsek za sisteme in vodenje - Institut "Jožef Stefan"

Razvojni in aplikativni dosežki

Vodenje in optimizacija zahtevnih (kompleksnih) procesov Detekcija in lokalizacija napak v tehničnih sistemih in procesih Podporna in implementacijska tehnologija za sisteme vodenja