Prototip orodja za avtomatsko generiranje kode za krmilnike

Prototip orodja za avtomatsko generiranje kode za krmilnike

Naročnik

Interni projekt v okviru raziskovalnega programa

Trajanje

2001 - 2004

Namen

poenostaviti in pospešiti proces razvoja ter zagotoviti večjo kakovost programske opreme za vodenje

Funkcija

avtomatska preslikava specifikacij v pro-gramsko kodo krmilnikov

Inovativnost

razvoj in uporaba domensko specifičnih programskih orodij za izdelavo speci-fikacij in generiranje programske kode ter dokumentacije

Učinki

v primerjavi z ročno preslikavo specifikacij v kodo, ki je časovno potratna in podvržena napakam, je avtomatsko generiranje kode hipno in brez napak. S tem se izboljša kvaliteta, zmanjšajo stroški ter poveča produktivnost

Informacije

gregor.kandare@ijs.si
giovanni.godena@ijs.si