Predstavitev odseka

Odsek ima svoje korenine v področju elektronike, ki ga je v petdesetih letih prejšnjega stoletja na Institutu "Jožef Stefan" začel in utemeljil pokojni prof. dr. France Bremšak. Formalno je bil odsek ustanovljen leta 1986 kot Odsek za računalniško avtomatizacijo in regulacije. Zaradi razširitve svoje dejavnosti se je v letu 2003 preimenoval v Odsek za sisteme in vodenje.

Dejavnosti Odseka za sisteme in vodenje obsegajo analizo, vodenje in optimizacijo različnih sistemov in procesov. V tem okviru raziskujemo in razvijamo:

  • nove metode in algoritme za avtomatsko vodenje,
  • razvijamo postopke in programska orodja za podporo načrtovanju in gradnji sistemov za vodenje,
  • razvijamo specialne merilne in regulacijske module,
  • gradimo celotne računalniško podprte sisteme za vodenje in nadzor strojev, naprav, oziroma industrijskih in drugih procesov.

Poslanstvo odseka je gojiti tehnološko usmerjene raziskave, prenašati spoznanja in rezultate v uporabo ter s tem prispevati k razvoju Slovenije.

Prenos in izmenjava znanj posebej intenzivno potekata v okviru entitet, ki jih je odsek v preteklosti soustanovil in sedaj sodeluje pri njihovi koordinaciji. To sta Tehnološki center za avtomatizacijo, robotizacijo in informatizacijo (ARI) in tehnološka mreža "Tehnologija vodenja procesov". V okviru le-teh je nastala tudi pobuda za Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja, ki je začel z delovanjem v letu 2011.