Celostni pristop k računalnškemu vodenju procesov

Predstavitev

Knjiga, ki je pred vami, obravnava problematiko računalniško vodenih procesov na nekoliko drugač en in za nekatere na prvi pogled mogoče celo neobičajen način. Poudarek je na obravnavi različnih vidikov načrtovanja, izvedbe in uporabe sistemov za vodenje ter na izvirni integraciji teh vidikov v strukturiran celostni pristop, ki predstavlja sicer širok, pa vendar urejen okvir za razmišljanje in konkretno delo.

Stanko Strmčnik

Prenos knjige po poglavjih v PDF obliki: