Kontakti

Odsek za sisteme in vodenje

Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: +386 1 477 39 00
e-mail: e2@ijs.si


Vodja odseka

Dr. Vladimir Jovan
tel: +386 1 477 37 38
e-mail: vladimir.jovan@ijs.si


Namestnik vodje

prof. dr. Đani Juričić
tel: +386 1 477 36 61
e-mail: dani.juricic@ijs.si


Tajništvo

Maja Janežič, univ. dipl. kom.
tel: +386 1 477 34 86
e-mail: maja.janezic@ijs.si