Objave v letu 2015

Izvirni znanstveni članek (1.01)
MILEVA-BOSHKOSKA, Biljana, BOŠKOSKI, Pavle, DEBENJAK, Andrej, JURIČIĆ, Đani. Dependence among complex random variables as a fuel cell condition indicator. Journal of power sources, 2015, vol. 284, 566-573.
ALEKSOVSKI, Darko, KOCIJAN, Juš, DŽEROSKI, Sašo. Model-tree ensembles for noise-tolerant system identification. Advanced engineering informatics, 2015, vol. 29, no. 1, 1-15.
PŘIKRYL, Jan, KOCIJAN, Juš. Modelling occupancy-queue relation using Gaussian process. Neural network world, 2015, vol. 25, no. 1, 35-52.
KOCIJAN, Juš, HANČIČ, Marko, PETELIN, Dejan, BOŽNAR, Marija, MLAKAR, Primož. Regressor selection for ozone prediction. Simulation modelling practice and theory, 2015, vol. 54, 101-115.
PREGELJ, Boštjan, VREČKO, Darko, PETROVČIČ, Janko, JOVAN, Vladimir, DOLANC, Gregor. A model-based approach to battery selection for truck onboard fuel cell-based APU in an anti-idling application. Applied Energy, Elsevier, 2015, Vol. 137, 64-76.
STEPANČIČ, Martin, GRANCHAROVA, Alexandra, KOCIJAN, Juš. Adaptive MPC based on probabilistic black-box input-output model. Comptes Rendus de l Academie Bulgare des Sciences, 2015, vol. 68, no. 6, 767-774.
PETELIN, Dejan, MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, GRAŠIČ, Boštjan, KOCIJAN, Juš. Ozone forecasting using an online updating Gaussian-process model. International journal of environment and pollution, 2015, vol. 57, no. 3/4, 111-122.
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (1.08)
MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, GRAŠIČ, Boštjan, OLIVEIRA, Amauri Pereira de, SOARES, Jacyra Ramos, GRADIŠAR, Dejan, KOCIJAN, Juš. Modeliranje difuznega sončnega obseva. KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2014 : zbornik del 20. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 29. januar 2015, Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2015, .
GRADIŠAR, Dejan, STEPANČIČ, Martin, BOŽNAR, Marija, MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, KOCIJAN, Juš. Napovedovanje koncentracije ozona s samorazvijajočim se modelom na podlagi Gaussovih procesov. MUŠKINJA, Nenad (ur.), ROTOVNIK, Milan (ur.). Zbornik devete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 9. in 10. april 2015, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2015, .