Objave v letu 2014

Izvirni znanstveni članek (1.01)
Debenjak, Andrej, Boškoski, Pavle, Musizza, Bojan, Petrovčič, Janko, Juričić, Ðani. Fast measurement of proton exchange membrane fuel cell impedance based on pseudo-random binary sequence perturbation signals and continuous wavelet transform. Journal of Power Sources, 2014, vol. 254, 112-118.
MADJAROV, Ivan, KOCIJAN, Juš, GRANCHAROVA, Alexandra, SHISHEDJIEV, Bogdan. Towards a service-based framework for environmental data processing. International journal of advanced computer science & applications, 2014, vol. 5, no. 4, 44-51.
LEAMY, Darren, KOCIJAN, Juš, DOMIJAN, Katarina, DUFFIN, Joseph, ROCHE, Richard A. P., COMMINS, Sean, COLLINS, Rónán, WARD, Tomás E. An exploration of EEG features during recovery following stroke - implications for BCI-mediated neurorehabilitation therapy. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 2014, vol. 11, no. 9, 1-16.
Boškoski, Pavle, Debenjak, Andrej. Optimal selection of proton exchange membrane fuel cell condition monitoring thresholds. Journal of Power Sources, Elsevier, 2014, vol. 268, 692–699.
STEPANČIČ, Martin, KOCIJAN, Juš. Prediktivno vodenje nestabilnega sistema s sprotno identifikacijo verjetnostnega modela. Ventil, 2014, oct. 2014, vol.. 20, no. 5, 374-380.
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (1.08)
STEPANČIČ, Martin, KOCIJAN, Juš. Model predictive control of bioreactor with evolving Gaussian process model. 6. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefan = 6th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference, 20.-22. 05. 2014, Ljubljana. TRDIN, Nejc (ur.), et al. Zbornik : 1. del = Proceedings : part 1, Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, 2014, 151-160.
ALEKSOVSKI, Darko, KOCIJAN, Juš, DŽEROSKI, Sašo. Model tree ensembles for the identification of multiple-output systems. ECC 14, European Control Conference, June 24-27, 2014, Strasbourg, France, European Control Association, 2014, 750-755.
PETELIN, Dejan, MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, GRAŠIČ, Boštjan, KOCIJAN, Juš. Ozone forecasting using Gaussian processes and perceptron neural networks. 16th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 8-11 September 2014, Varna, Bulgaria. BATCHVAROVA, Ekaterina (ed.), KIROVA, Hristina (ed.), HRISTOVA, Elena (ed.). HARMO 16 : proceedings, Sofia: National Institute of Meteorology and Hydrology, Bulgarian Academy of Sciences, 2014, .
PETELIN, Dejan, KOCIJAN, Juš. Evolving Gaussian process models for predicting chaotic time-series. IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems, June 2-4, 2014, Linz, Austria. IEEE EAIS 2014, IEEE, 2014, .
STEPANČIČ, Martin, KOCIJAN, Juš. Vodenje nestabilnega hidravličnega sistema z modelom na podlagi Gaussovih procesov. 6. industrijski forum IRT, Portorož, 9.-11. junij 2014. ŠVETAK, Darko (ur.). Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma, Škofljica: Profidtp, 2014, 35-40.
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1.16)
KOCIJAN, Juš, GRANCHAROVA, Alexandra. Application of Gaussian processes to the modelling and control in process engineering. BALAS, Valentina Emilia (ed.), JAIN, Lakhmi (ed.), KOPRINKOVA-HRISTOVA, Petia (ed.). Innovations in intelligent machines-5 : computational intelligence in control systems engineering, (Studies in computational intelligence, ISSN 1860-949X, 561), Berlin; Heidelberg: Spinger-Verlag, 2014, 155-190.
KOCIJAN, Juš, GRANCHAROVA, Alexandra. Application of Gaussian processes to the modelling and control in process engineering. BALAS, Valentina Emilia (ed.), JAIN, Lakhmi (ed.), KOPRINKOVA-HRISTOVA, Petia (ed.). Innovations in intelligent machines-5: computational intelligence in control systems engineering, (Studies in computational intelligence, Spinger-Verlag, 2014, 155-190.
Druge monografije in druga zaključena dela (2.25)
KARBA, Rihard, KARER, Gorazd, KOCIJAN, Juš, BAJD, Tadej, ŽAGAR KARER, Mojca. Terminološki slovar avtomatike. , Ljubljana: Založba ZRC, 2014, .