Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (KC STV)

Nosilec projekta:

dr. Zoran Marinšek, INEA

Trajanje:

1.1.2011 - 31.12.2013

Financiranje:

MVZT - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povzetek:

Področje dela Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenja (KCSTV) je tehnologija vodenja, ki združuje avtomatizacijo, informatizacijo in kibernetizacijo procesov in sistemov. Gre za »skrito tehnologijo«, ki je prisotna v vsaki nekoliko zahtevnejši napravi, sistemu ali proizvodnemu procesu, zato predstavlja enega od ključnih razvojnih faktorjev v svetu in je zelo pomembna za nadaljnji razvoj Slovenije.

Realizacija programa KCSTV bo prispevala k razvoju novih (in izboljšanju obstoječih) proizvodov, storitev in tehnologij, uvajanju in razširjanju teh tehnologij med uporabnike (predvsem preko demonstracijskih projektov), pospešenemu vzpostavljanju inovativnega okolja in intenzivnemu povezovanju v mednarodno realno in virtualno razvojno-gospodarsko okolje.

Program KCSTV obsega 7 RR projektov, in sicer:

  1) Razvojno okolje in gradniki za implementacijo zahtevnih metod vodenja,

  2) Tehnologija spletnega, daljinskega in distribuiranega vodenja,

  3) Vodenje proizvodnje z vgrajenimi modeli,

  4) Optimizacija in vodenje za racionalno rabo energije in čistejše okolje,

  5) Avtomatski nadzor stanja procesne opreme,

  6) Razvoj zmogljive platforme za vodenje fuzijskih reaktorjev,

  7) Razvoj tehničnih prototipov in izvedba demonstracijskih projektov.


Konzorcij je sestavljen iz vseh vodilnih slovenskih raziskovalnih skupin na tem področju, vseh glavnih inženirskih podjetij (izvajalcev storitev in dobaviteljev opreme) in uglednih proizvodnih podjetij iz različnih sektorjev industrije.

Spletna stran projekta: http://www.kcstv.si/