Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT)

Nosilec projekta:

prof.dr. Miran Gaberšček, Kemijski inštitut, Ljubljana
Odgovorni raziskovalec na odseku: dr. Vladimir Jovan

Trajanje:

2010 - 2013

Financiranje:

MVZT - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povzetek:

Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT) je s pomočjo financerjev - Evropske unije preko Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republike Slovenije - nastal v času intenzivnih premikov na področju iskanja obnovljivih virov energije ter smotrne porabe le-te. CO NOT v konzorciju združuje ključne slovenske potenciale na področju nizkoogljičnih energijskih virov in uporabe teh virov v stacionarnih in mobilnih porabnikih. V CO NOT sodeluje 22 partnerjev, 12 laboratorijev iz dveh raziskovalnih inštitutov (Kemijski inštitut in Institut Jožef Stefan), Univerza v Ljubljani s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za strojništvo, Univerza v Novi Gorici ter 10 industrijskih partnerjev (Domel, Inea, TEŠ, HSE, Petrol, Silkem, Iskra Tela, Cinkarna, Mebius in RCVT).

Naš namen je sončno energijo pretvarjati v električno energijo in jo shranjevati v akumulatorjih in superkondenzatorjih (litijeve tehnologije), ali pa jo pretvarjati v vodik, ki ga bomo uporabili v gorivnih celicah (vodikove tehnologije). Litijeve in vodikove tehnologije sestavljajo celoto, ki bo v prihodnosti pokrivala velik spekter porabnikov (npr. hibridni in električni avtomobili, energijska oskrba stavb, itd.).

CO NOT sestavljata dva glavna stebra raziskav, ki pokrivata celoten spekter dejavnosti - od bazičnih raziskav novih materialov za pretvorbo sočne energije v elektriko ali vodik, priprave naprav za pretvorbo sočne energije, raziskave materialov in priprave prototipov naprav, ki izkoriščajo vodikovo ali električno energijo, izdelave sistemov naprav in nenazadnje trženja novih visokotehnoloških izdelkov oziroma produktov. Na vseh ravneh gre izključno za dejavnosti, ki namesto sedanjih fosilnih goriv uvajajo proizvodnjo in uporabo energijskih nosilcev z nizkim odstotkom emisije ogljika oziroma brez ogljikovih emisij, kar bo zmanjšalo delež emisij, ki jih proizvajamo pri nas in širše.

V CO NOT sodelavci našega odseka vodijo raziskave v okviru stebra vodikovih tehnologij.

Spletna stran projekta: http://www.conot.si/