Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti - GOSTOP

Nosilec projekta (interno):

dr. Vladimir Jovan

Trajanje:

1.11.2016 - 30.4.2020

Financiranje:

MIZŠ - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, s sofinanciranjem EU - Strategija pametne specializacije,, Prednostno področje Tovarne prihodnosti

Povzetek:

Cilj programa GOSTOP je pospešiti razvoj in izgradnjo koncepta pametnih tovarn v Sloveniji in odgovoriti na aktualne potrebe slovenskega gospodarstva, kjer nekatera industrijska podjetja že skušajo uvajati koncept pametnih tovarn v svojo proizvodnjo. Program bodo izvajale raziskovalne skupine iz trinajstih podjetij in šestih raziskovalnih organizacij, ki že izvajajo raziskave na področju pametnih tovarn. Identificirale so štiri področja, na katerih lahko Slovenija doseže pomembne preboje v bližnji prihodnosti: tehnologije vodenja, orodjarstvo, robotika in fotonika. V program je vključenih več vertikalnih verig vrednosti, ki bodo vodile do novih produktov, s katerimi bo slovenska industrija izboljšala svojo konkurenčnost.

Vodilni partner: Institut »Jožef Stefan«

Ostali partnerji: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, TECOS, Kolektor Group d.o.o., INEA d.o.o., METRONIK d.o.o., Hidria Rotomatika d.o.o., YASKAWA, Slovenija d.o.o., PODKRIŽNIK d.o.o., NELA razvojni center d.o.o., COSYLAB d.d., L-TEK Elektronika d.o.o., ŠPICA International d.o.o., OPTOTEK d.o.o., LPKF Laser & Electronics d.o.o., FOTONA d.o.o. Pričakovani rezultati:

  1. 15 inovacij in patentov,
  2. povečanje obsega zasebnih vlaganj v RR (1.850.000 EUR),
  3. 58 novih tehnoloških, procesnih oziroma organizacijskih rešitev,
  4. 30 novih produktov oziroma storitev,
  5. nove investicije (2.370.000 EUR),
  6. 35 demonstracijskih projektov,
  7. 95 objav, predstavitev na konferencah oz. mentorstev,
  8. 60 predstavitev rezultatov (konference, delavnice, seminarji, sejmi ipd.),
  9. 53 novih projektnih prijav.