Novice

10. november, 2010

Uspešna prijava Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenja

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je objavilo rezultate javnega razpisa za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013. Med sedmimi izbranimi prijavami je tudi Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (KCSTV), v katerega je vključen naš odsek. V kompetenčnem centru bo v okviru 7 razvojno-raziskovalnih projektov sodelovalo 17 partnerjev, od tega 4 akademski partnerji, 7 inženirskih podjetij s področja avtomatizacije in informatizacije, 5 proizvodnih podjetij - uporabnikov tehnologije vodenja in Zavod center ARI kot prijavitel.

1. Zavod Center ARI
2. Institut "Jožef Stefan" Ljubljana
3. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
4. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
5. Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
6. INEA d.o.o.
7. KOLEKTRO SINABIT D.O.O. (KOSINABIT)
8. GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov
9. ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. (ŠPICA)
10. METRONIK D.O.O.
11. RACI racionalizacija procesov izgorevanja d.o.o.
12. COSYLAB d.d.
13. HELIOS, TOVARNA BARV, LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO d.o.o.
14. LITOSTROJ POWER, Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske in industrijske opreme d.o.o.
15. Trimo d.d.
16. Danfoss Trata d.o.o.
17. PIPISTREL d.o.o., Ajdovščina

Več na: http://www.mvzt.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12023/6804/