Novice

29. november, 2023

100 – letnica rojstva prof. dr. Franceta Bremšaka

Letos poteka 100 let od rojstva prof. dr. Franceta Bremšaka. Profesor Bremšak je postavil temelje razvoja elektronike na Institutu »Jožef Stefan«. Že leta 1952, ko se je zaposlil na institutu, je ustanovil Laboratorij za elektroniko, ki se je pod njegovim vodstvom razvil v Oddelek za elektroniko. Oddelek je v letu 1963 obsegal že 4 odseke, katerih dejavnost je zajemala različna področja, kot so raziskave servomehanike, raziskave digitalne tehnike in avtomatov, vpeljava uporabe radioaktivnih izotopov, izdelava raznih inštrumentov za jedrsko fiziko, itd. S tem je skupaj s sodelavci postavil osnove, iz katerih so se kasneje razvili vsi današnji odseki na področju Elektronike in informacijskih tehnologij na institutu.

Najbolj pomemben dosežek prof. Bremšaka je analogni računalnik, ki ga je skupaj s sodelavci razvil v letih 1957/59. Analogni računalnik je predstavljal vrhunski dosežek v evropskem in svetovnem merilu in je bil v začetku namenjen predvsem simulacijam procesov v nuklearni tehniki, kasneje pa se je uporabljal tudi na drugih področjih in je kot tak predstavljal osnovo za razvoj matematičnega modeliranja in simulacije v Sloveniji.

Ob 100 – letnici rojstva prof. Bremšaka, so na Fakulteti za elektrotehniko, kjer je profesor kasneje nadaljeval svojo kariero, skupaj z Institutom »Jožef Stefan« pripravili spominsko srečanje. Več o dogodku in predstavitve s srečanja lahko najdete na spodnji povezavi.

Več na povezavi: Spominsko srečanje ob 100. obletnici rojstva prof. dr. Franceta Bremšaka