Žiga Stržinar, mag. inž. el.

Mladi raziskovalec

Odsek za sisteme in vodenje
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

e-mail: ziga.strzinar@ijs.si
tel: +386 1 477 39 00