Programski paket za avtomatsko uglaševanje regulatorjev

Programski paket za avtomatsko uglaševanje regulatorjev

Naročnik

LEK d.d.

Trajanje

2003 - 2004

Namen

pomoč uporabniku pri uglaševanju parametrov PID in kaskadnih regulatorjev

Funkcija

izbira OPC signalov, samodejna izvedba eksperimenta na procesu, izračun modela procesa in parametrov PID regulatorjev, samodejna izdelava poročila v obliki Microsoft Word® datoteke

Inovativnost

izračun modela procesa in paramet-rov regulatorja temelji na originalnih metodah, ki so bile razvite v okviru preteklega raziskovalnega dela naše raziskovalne skupine

Učinki

novi postopki za nastavljanje parametrov regulatorjev uporabniku omogočajo učinkovitejše delo, prihranek energije in čistejšo proizvodnjo

Informacije

damir.vrancic@ijs.si