Sistemi in vodenje

Vodja projekta:

prof. dr. Đani Juričić

Trajanje:

1.1.2022 – 31.12.2027

Financiranje:

ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, P2-0001 (B)

Povzetek:

Predstavljeni program je namenjen ustvarjanju znanja in orodij za potrebe reševanja nastajajočih družbenih in gospodarskih potreb na nacionalni in evropski ravni. Temeljil bo na interdisciplinarnosti ter preseku med raziskavami in kritičnimi družbenimi izzivi. Ambicije programa so v celoti skladne z glavnimi evropskimi strategijami in programi na področju raziskav in razvoja, kot so Obzorje Evropa, SPIRE, EFFRA in Slovenska strategija pametne specializacije. Program bo osredotočen na raziskave in razvoj novih metod in orodij za načrtovanje in izvajanje naprednih sistemov vodenja s končnim ciljem povečevanja učinkovitosti, kakovosti, trajnosti, zanesljivosti in varnosti sistemov v sektorjih prednostnega pomena.

Program sestavljajo štiri horizontalne raziskovalne smeri, namenjene metodologiji in gradnikom za vodenje ter tri vertikalne smeri, ki se nanašajo na uporabne raziskave na prednostnih področjih. Prve vključujejo

  • modeliranje kompleksnih dinamičnih sistemov,
  • napredno vodenje,
  • prognostiko in diagnostiko,
  • namenske module za implementacijo sistemov vodenja,

medtem ko slednje zajemajo področja

  • čiste energije,
  • pametnih tovarn,
  • čisto okolje.

Glavni izziv predstavljajo t.i. inverzni problemi, kjer želimo na osnovi merljivih sklepati o nemerljivih spremenljivkah. Tovrstne probleme bomo dosledno obravnavali z verjetnostnimi postopki učenja. Za optimizacijo delovanja sistemov, upoštevajoč omejitve, bomo uporabili metode modelnega prediktivnega vodenja.

Naš program obeta znatne družbene in gospodarske učinke. Skupina bo še naprej igrala vodilno vlogo pri mobilizaciji raziskovalcev in strokovnjakov prek konzorcijev in mrež sestavljenih iz več kot 40 industrijskih partnerjev, vključno z dvema centroma odličnosti, kompetenčnim centrom, tehnološkim centrom ARI in Strateškim raziskovalnim in inovacijskim partnerstvom tovarn prihodnosti. Naše rešitve bodo prispevale na različne načine k ekonomski uspešnosti vodilnih slovenskih podjetij (Kolektor, Petrol, Domel, Danfoss Trata, HESS, Acroni itd.), kakor tudi številnih manjših nišno usmerjenih podjetij in sistemskih integratorjev (npr. INEA, Sisteh), ki so življenjsko odvisni od rešitev z visoko dodano vrednostjo. Nadaljevali bomo s prenosom naših rezultatov na podjetja iz EU prek okvirnega programa EU, EDA in SPIRE. Prispevali bomo rešitve vodenja novih generacij tehnologij, kot so gorivne celice in elektrolizerji, v sodelovanju z vrhunskimi partnerji v EU (CEA, VTT, EPFL, SolidPower itd.). Pri tem se odpira nova niša, to je načrtovanje in implementacija metodologij ter novih gradnikov za potrebe pospešene digitalizacije laboratorijev na področju gorivnih celic pri naših partnerjih.