Publications in year 2010

Original Scientific Article (1.01)
VRANČIĆ, Damir, STRMČNIK, Stanko, KOCIJAN, Juš, MOURA OLIVEIRA, P. B. de. Improving disturbance rejection of PID controllers by means of the magnitude optimum method. ISA trans, 2010, vol. 49, no. 1, 47-56.
KOCIJAN, Juš, GRANCHAROVA, Alexandra. Gaussian process modelling case study with multiple outputs. Comptes Rendus de l Academie Bulgare des Sciences, 2010, vol. 63, no. 4, 601-607.
PREGELJ, Boštjan, GERKŠIČ, Samo. Hybrid explicit model predictive control of a nonlinear process approximated with a piecewise affine model. Journal of Process Control, Elsevier, 2010, Vol. 20, Issue 7, 832-839.
KANDARE, Gregor, STRMČNIK, Stanko, GODENA, Giovanni. Domain specific model-based development of software for programmable logic controllers. Comput. ind.. [Print ed.], 2010, vol. 61, no. 5, str. 419-431.
KERAMIDAS, Michail E., MUSIZZA, Bojan, KOUNALAKIS, Stylianos N., MEKJAVIĆ, Igor B. Enhancement of the finger cold-induced vasodilation response with exercise training. Eur. j. appl. physiol. (Print). [Print ed.], 2010, vol. 109, no. 1, str. 133-140.
JOVAN, Vladimir, PERNE, Matija, PETROVČIČ, Janko. An assessment of the energetic flows in a commercial PEM fuelcell system. Energy convers. manage.. [Print ed.], [in press], 2010, 6 str.
BOŠKOSKI, Pavle, PETROVČIČ, Janko, MUSIZZA, Bojan, JURIĆIĆ, Đani. Detection of lubrication starved bearings in electrical motors by means of vibration analysis. Tribol. int.. [Print ed.], [in press], 2010, 10 str.
JAKLIČ, Jurij, POPOVIČ, Aleš, LUKMAN, Tomaž. Zrelost poslovne inteligence v slovenskih organizacijah. Uporab. inform. (Ljubl.), jan./feb./mar, 2010, letn. 18, št. 1, str. 16-31.
Professional Article (1.04)
JERALA, Matej, JOVAN, Vladimir, VINDIŠ AR, Jure, NEMČEK, Peter. Vodik - energent prihodnosti?. EGES, Energ. gospod. ekol. Slov, 2010, letn. 14, št. 1, str. 82-85.
DOLANC, Gregor, LUMBAR, Satja, STRMČNIK, Stanko, VREČKO, Darko, MATKO, Drago. Sistem za vodenje letala na osnovi prediktivne regulacije in kratkoročnih trajektorij. Ventil (Ljubl.), 2010, letn. 16, št. 1, str. 56-61.
GRADIŠAR, Dejan, ESPUÑA, Antonio, PUIGJANER, Luis. Komunikacijska shema za celovito vodenje šaržnih procesov. Ventil (Ljubl.), 2010, letn. 16, št. 2, str. 152-155.
Published Scientific Conference contribution (1.08)
LEAMY, Darren, WARD, Tomás, KOCIJAN, Juš. Using Gaussian process models for near-infrared spectroscopy data interpolation. HIERLEMANN, Andreas (ur.). Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Biomedical Engineering, February 17-19, 2010, Innsbruck, Austria. Vol. 1, Anaheim; Calgary; Zurich: ACTA Press, 2010, 257-262.
KOCIJAN, Juš, PŠ˜IKRYL, Jan. Soft sensor for faulty measurements detection and reconstruction in urban traffic. Proceedings 15th IEEE Mediterranian Electromechanical Conference, MELECON 2010, 25-28 April, 2010, Valletta, Malta, [Piscataway]: IEEE, 2010, 172-176.
GODENA, Giovanni, TANCEK, Janez, STEINER, Igor. PLCbatch : features and application. V: Achieving operations strength : WBF 2010 North American Conference, May 24-26, 2010, Austin, Texas. [S. l.]: WBF-Forum for Automation and Manufacturing Professionals, 2010, 13 str.
HROVAT, Marko, BELAVIČ, Darko, DOLANC, Gregor, FAJDIGA, Primož. Large 3D LTTC structures realised with sacrificial materials. V: APM-2010 & MicroTech-2010, 2010 International Symposium on Advanced Packaging Materials: Microtech, 28th February - 2nd March 2010, Cambridge, England. APM 2010 papers. [S. l.]: IEEE: = Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, str. 48-52.
BIČEK, Andrej, PETROVČIČ, Janko, MUSIZZA, Bojan, DOLANC, Gregor, KOBLAR, Janez, PETELIN, Dejan, JURIČIĆ, Đani. Sistem za avtomatsko končno kontrolo elektromotorjev. V: PERME, Tomaž (ur.), ŠVETAK, Darko (ur.), BALIČ, Jože (ur.). Industrijski forum IRT, Portorož, 7.-8. junij 2010. Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma. Škofljica: Profidtp, 2010, str. 41-46.
KRANČAN, Samo, SVETEK, Aleš, PETROVČIČ, Janko, Š APONIA, Zoran, VRANČIĆ, Damir. Razvoj pogonov BLDC za novo serijo ventilov. V: PERME, Tomaž (ur.), ŠVETAK, Darko (ur.), BALIČ, Jože (ur.). Industrijski forum IRT, Portorož, 7.-8. junij 2010. Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma. Škofljica: Profidtp, 2010, str. 93-98.
GODENA, Giovanni, STEINER, Igor, TANCEK, Janez, BERGANT, Franc. Orodje PLCbatch za recepturno vodenje : lastnosti in primer uporabe. V: PERME, Tomaž (ur.), ŠVETAK, Darko (ur.), BALIČ, Jože (ur.). Industrijski forum IRT, Portorož, 7.-8. junij 2010. Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma. Škofljica: Profidtp, 2010, str. 115-122.
VINDIŠ AR, Jure, JERALA, Matej, JOVAN, Vladimir. Mobilna kogeneracijska enota na gorivne celice. V: PERME, Tomaž (ur.), ŠVETAK, Darko (ur.), BALIČ, Jože (ur.). Industrijski forum IRT, Portorož, 7.-8. junij 2010. Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma. Škofljica: Profidtp, 2010, str. 129-132.
GAŠPERIN, Matej, JURIČIĆ, Đani, BOŠ KOSKI, Pavle, VIŽINTIN, Jožef. Model-based prognostics of gear health using stochastic nonlinear dynamical models. The 7th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 22-24 June 2010, Ettington Chase, Stratford-upon-Avon, England. CM 2010/MFPT 2010, Northampton: The British Institute of NDT, 2010, .
GRANCHAROVA, Alexandra, KOCIJAN, Juš, KRASTEV, Aleksander, HRISTOVA, Hristina. High-order Gaussian process models for prediction of ozone concentration in the air. EUROSIM 2010 : proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, September 6-10, 2010, Prague, Czech Republic. Vol. 2, Prague: Czech Technical University in Prague, 2010, 8 pages.
MUSIZZA, Bojan, PETELIN, Dejan, KOCIJAN, Juš. Accelerated learning of Gaussian process models. EUROSIM 2010 : proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, September 6-10, 2010, Prague, Czech Republic. Vol. 2, Prague: Czech Technical University in Prague, 2010, 7 pages.
PETELIN, Dejan, KOCIJAN, Juš. Application of on-line Gaussian process models for pressure signal. Proceedings of the 11th International PhD Workshop on Systems and Control, September 1-3, 2010, Veszprém, Hungary : a young generation viewpoint, 2010, 39-44.
GRADIŠAR, Dejan, GLAVAN, Miha, KOCIJAN, Juš, STRMČNIK, Stanko. Modelling case study for holistic production control. MCPL 2010, 5th Conference on Management and Control of Production and Logistics, September 8-10, 2010, Coimbra, Portugal. Proceedings, IFAC, 2010, 6 pages.
GRANCHAROVA, Alexandra, KOCIJAN, Juš, JOHANSEN, Tor Arne. Dual-mode explicit output-feedback predictive control based on neural networks models. 8th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems, September 01-03, 2010, Bologna, Italy. NOLCOS 2010, IFAC, 2010, 545-550.
GRANCHAROVA, Alexandra, KOCIJAN, Juš. A parallel computing algorithm for design of explicit nonlinear model predictive controllers. International Conference Automatics and Informatics \'10, Bulgaria, Sofia, October 3-7, 2010. Proceedings : John Atanasoff celebration days, Sofia: John Atanasoff Society of Union of Automation and Informatics, 2010, I-233-I-236.
Published Scientific Conference contribution Abstract (1.12)
PETELIN, Dejan. Gaussian processes for machine learning. V: KALUŽA, Boštjan (ur.), ELERŠIČ, Kristina (ur.), POGORELC, Bogdan (ur.), ŠETINA, Barbara (ur.), VAHČIČ, Mitja (ur.). 2. Študentska konferenca Mednarodne podiplomske ole Jožefa Stefana, 27. maj 2010, Ljubljana, Slovenija = 2nd Jožef Stefan International Postgraduate School Student\'s Conference, May 27, 2010, Ljubljana, Slovenia. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, 2010, str. 32.
Other Educational Material (2.05)
MUŠIČ, Gašper, ZUPANČIČ, Borut, ČRETNIK, Jurij, DOLANC, Gregor, JANEŽIČ, Damjan, KLANČAR, Gregor, GRADIŠAR, Dejan, ZUPANČIČ, Borut (ur.). Industrijski krmilni in regulacijski sistemi. [študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije \"Tehnologija vodenja industrijskih procesov\"] : Ljubljana, 12. do 16. april 2010, Ljubljana: Inštitut Jožef Stefan: Fakulteta za elektrotehniko, 2010, 266 str.
KARBA, Rihard, ZUPANČIČ, Borut, KOCIJAN, Juš, Š KRJANC, Igor, MATKO, Drago, BLAŽIČ, Sašo, VREČKO, Darko, ATANASIJEVIĆ-KUNC, Maja (ur.). . Modeliranje in simulacija sistemov : [študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije \"Tehnologija vodenja industrijskih procesov\"] : Ljubljana, 1. do 5. februar 2010, Ljubljana: Inštitut Jožef Stefan: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 2010, 269 str.
Treatise, Preliminary Study, Study (2.13)
PREGELJ, Boštjan, VREČKO, Darko. Analiza modela sistema z gorivnimi celicami za optimizacijo vodenja. , (IJS delovno poročilo, 10414), 2010, .
KANDARE, Gregor. Control optimizado ADEX del proceso biológico en la E.R.A.R. de La Gavia. , IJS delovno poročilo, 10363), 2010, .
KOCIJAN, Juš, PETELIN, Dejan, TANKO, Vesna. Identifikacija modelov črne skrinjice na podlagi Gaussovih procesov. , (IJS delovno poročilo, 10450), 2010, .
KANDARE, Gregor. Informe de la aplicación de ADEX en la E.D.A.R. de Ceutí. , (IJS delovno poročilo, 10364), 2010, .
VREČKO, Darko, HVALA, Nadja. Modeliranje in simulacija linije vlata CČND. , (IJS delovno poročilo, 10428), 2010, .
HVALA, Nadja, KUKANJA, Dolores, JOVAN, Vladimir, KANDARE, Gregor. . Modeliranje, simulacija in vodenje procesa polimerizacije v podjetju Mitol, (IJS delovno poročilo, 10416), 2010, .
JOVAN, Vladimir, JERALA, Matej. Ocena izkoristkov agregata z gorivnimi celicami in sklopa diesel agregat/generator. , (IJS delovno poročilo, 10415), 2010, .
Invited lecture at foreign university (3.14)
KOCIJAN, Juš. Divide & conquer method for analysis and control design of nonlinear systems : invited talk. , Sofia: University od Chemical Technology and Metallurgy, 8. mar, 2010, .
KOCIJAN, Juš. Open source tool for computer aided system design : invited talk. , Sofia: University od Chemical Technology and Metallurgy, 10. mar, 2010, .
KOCIJAN, Juš. Control of nonlinear systems based on Gaussian process models : invited talk. , Vienna University of Technology: Institut für Mechanik und Mechatronik, 2010, .
Unpublished Conference Contribution (3.15)
HOČEVAR, Stanko, BERČIČ, Gorazd, JOVAN, Vladimir, JERALA, Matej, STEGEL, Iztok. . Study and R&D of PEM FC technology for defence purposes in Slovenia : [lecture at] 5th GEM3 CapTech meeting, Brussels: CapTech, 2010, .