Dejan Petelin

dr. Dejan Petelin

Podoktorski sodelavec (do 2014)

Odsek za sisteme in vodenje
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

web: http://dejan.petelin.si/

Izobrazba

  • 2009 Diploma na Fakulteti za računalništvo in inofrmatiko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • od 2009 naprej podiplomski študent na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana
  • 2014 Doktorat na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana

Zaposlitve

  • od 2009 zaposlen na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana

Raziskovalna področja

  • sprotno učenje modelov na podlagi Gaussovih procesov
  • modeliranje dinamičnih sistemov z modeli na osnovi Gaussovih procesov
  • načrtovanje vodenja z modeli na osnovi Gaussovih procesov

Priznanja in nagrade

  • Drugo mesto na tekmovanju IEEE PHM 2012 Prognostic Challenge (podrobnosti in rezultati, vabljeno predavanje)
  • Nagrada za sodelovanje z gospodarstvom podeljena s strani Mednarodne podiplomske šole Jožef Stefan (2011)
  • Štipendija Intituta "Jožef Stefan" (2004 - 2009)

Bibliografija
MLAKAR, Miha, PETELIN, Dejan, TUŠAR, Tea, FILIPIČ, Bogdan. GP-DEMO: Di fferential evolution for multiobjective optimization based on Gaussian process models. European Journal of Operational Research, Elsevier, 2013 Submitted
PETELIN, Dejan, GRANCHAROVA, Alexandra, KOCIJAN, Juš. Evolving Gaussian process models for prediction of ozone concentration in the air. Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, 2013 vol. 33, 68-80
BOŠKOSKI, Pavle, GAŠPERIN, Matej, PETELIN, Dejan. Bearing fault prognostics using Rényi entropy based features and Gaussian process models. Mechanical Systems and Signal Processing, Elsevier, 2013 Submitted
BOŠKOSKI, Pavle, GAŠPERIN, Matej, PETELIN, Dejan. Bearing fault prognostics based on signal complexity and Gaussian process models. Prognostics and Health Management (PHM), 2012 IEEE Conference on, , 2012
PETELIN, Dejan, FILIPIČ, Bogdan, KOCIJAN, Juš. Optimization of Gaussian process models with evolutionary algorithms. Adaptive and Natural Computing Algorithms, 10th International Conference, ICANNGA 2011, Proceedings, Part I, Springer, 2011
KOCIJAN, Juš, PETELIN, Dejan. Output-error model training for Gaussian process models. Adaptive and Natural Computing Algorithms, 10th International Conference, ICANNGA 2011, Proceedings, Part II, Springer, 2011
PETELIN, Dejan, KOCIJAN, Juš. Control System with Evolving Gaussian Process Models. 2011 IEEE Workshop on Evolving and Adaptive Intelligent Systems, , 2011
MUSIZZA, Bojan, PETELIN, Dejan, KOCIJAN, Juš. Accelerated learning of Gaussian process models. EUROSIM 2010 : proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, September 6-10, 2010, Prague, Czech Republic. Vol. 2, Prague: Czech Technical University in Prague, 2010 7 pages

Celotna bibliografija: dostopna preko sistema Cobiss