Case Studies in Control - Putting Theory to Work

Predstavitev

Pri založbi Springer je v seriji "Advances in Industrial Control" izšla knjiga Case Studies in Control - Putting Theory to Work, ki sta jo s pomočjo prispevkov sodelavcev Odseka za sisteme in vodenje oblikovala in uredila prof. dr. Stanko Strmčnik in prof. dr. Đani Juričić.

Knjiga povzema prizadevanja odseka na področju raziskav naprednih metod vodenja in njihovega prenosa v industrijsko prakso. Spoznanja na temelju dveh desetletij raziskav in več kot 150 uspešnih industrijskih aplikacij na različnih področjih podajajo okvirje, ki bodo olajšali uporabo naprednih konceptov vodenja na realnih sistemih.

Poudarki knjige:

  • knjiga na različnih izvedbenih primerih prikaže bralcem, kako uporabiti napredne rešitve s področja teorije vodenja na realnih problemih
  • pokaže, kako teoretične ideje prilagodimo zahtevam in omejitvam realnih problemov
  • prehajanje od praktičnih primerov k teoretičnim problemom bo spodbudilo raziskovalce k pogostejši obravnavi realnih problemov

Več o knjigi na spletni strani založbe Springer (http://www.springer.com/engineering/control/book/978-1-4471-5175-3).

Prispevek o knjigi v časopisu Delo, priloga Znanost, 17.10.2013 (povezava)