Fast Electrochemical Impedance Spectroscopy As a Statistical Condition Monitoring Tool

Predstavitev

Pri založbi Springer je v seriji "SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology" izšla knjiga Fast Electrochemical Impedance Spectroscopy As a Statistical Condition Monitoring Tool, v soavtorstvu sodelavcev odseka doc. dr. Pavleta Boškoskega in dr. Andreja Debenjaka, ter dr. Biljane Mileve Boshkoske.

Knjiga podaja pregled elektrokemijske impedančne spektroskopije (EIS) in njene uporabe pri sprotnem spremljanju stanja elektrokemijskih naprav, s poudarkom na praktičnosti izvajanja hitrega in natančnega EIS. Prvi del knjige obravnava teoretične vidike hitre EIS tehnike, vključno s stohastičnimi vzbujanjem, časovno frekvenčno obdelavo in statistično analizo impedančnih meritev. Drugi del predstavlja uporabo hitre EIS tehnike za spremljanje stanja in ocenjuje učinkovitost predlagane hitre EIS metodologije v treh različnih vrstah elektrokemičnih naprav: Li-ionske baterije, Li-S celice in polimerne elektrolitne membrane (PEM) gorivne celice.

Knjiga poleg teoretičnih vidikov podaja tudi praktična navodila za implementacijo in uporabo EIS za spremljanje stanja elektrokemičnih naprav, kar je pomembna informacija tako za inženirje kot raziskovalce.

Več o knjigi na spletni strani založbe Springer.