Novice

20. junij, 2013

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana - vpis za študijsko leto 2013/2014

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA - MPŠ v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN« - IJS, Jamova cesta 39, Ljubljana, razpisuje za študijsko leto 2013/2014

VPIS NA DOKTORSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ v podiplomske študijske programe:

1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
2. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
3. EKOTEHNOLOGIJA

MPŠ in IJS v sodelovanju s Centri odličnosti zagotavljata vrhunske mentorje in uporabo najsodobnejše raziskovalne opreme. Njuna močna vpetost v mednarodne projekte omogoča umeščanje podiplomcev v svetovno vodilne raziskovalne skupine. Skupni projekti z gospodarstvom zagotavljajo podporo pri pridobivanju štipendij in zaposlovanju.

Obrazci za prijavo, pogoji za vpis, merila in postopek za izbiro kandidatov ter druge informacije o študiju so na voljo na spletni strani Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (www.mps.si).