Novice

15. november, 2012

Vabljeno predavanje s področja tehnične diagnostike na posvetovanju SLOTRIB 2012

Na posvetovanju "Posvetovanje o tribologiji, hladilno mazalnih sredstvih in tehnični diagnostiki" - Slotrib 2012, ki ga organizira Slovensko društo za tribologijo, je dr. Đani Juričić predstavili vabljeno predavanje na temo sprotnega nadzora stanja industrijskih pogonov. Delo je nastalo v soavtorstvu raziskovalcev Odseka za sisteme in vodenje na Institutu "Jožef Stefan" ter Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani:

Vabljeno predavanje - Sprotni nadzor stanja industrijskih pogonov
Đ. Juričić(1), P. Boškoski(1), M. Ivanovič(1), J. Petrovčič(1), B. Musizza(1), M. Gašperin(1), J. Vižintin(2)
(1) Institut Jožef Stefan, Ljubljana;
(2) Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani