Novice

12. december, 2012

Institutsko predavanje prof. dr. Đanija Juričića: Diagnostika, prognostika in e-vzdrževanje industrijskih sistemov

V sredo, 12. decembra 2012, ob 13. uri, bo v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan« na Jamovi cesti 39 v Ljubljani predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" sodelavca našega odseka prof. dr. Đanija Juričića z naslovom Diagnostika, prognostika in e-vzdrževanje industrijskih sistemov.

Iz vsebine:
Nobena industrijska oprema ni 100% brezhibna. Obraba, zunanji vplivi, obratovalne obremenitve ali montažne napake lahko povzročijo okvare in naposled odpoved. Posledice so lahko nepričakovani zastoji proizvodnje ali poškodba opreme, zato je primerno vzdrževanje izrednega pomena. Trenutno stanje je daleč od zadovoljivega: po nekaterih ocenah dosegajo neposredni stroški vzdrževanja v EU 4-8% celotnih prihodkov od prodaje, 30-50% teh stroškov pa nastane zaradi neučinkovitega vzdrževanja. Delovanje industrijskih sistemov skušamo zato izboljšati z učinkovitejšim prediktivnim vzdrževanjem. To temelji na neprekinjenem aktivnem nadzoru procesne opreme z naprednimi postopki diagnostike, prognostike, upravljanja stanja ter integracije z informacijskimi sistemi podjetja. Hiter razvoj tega pristopa omogočajo nove generacije MEMS senzorskih omrežij, procesorjev ter komunikacijskih in informacijskih tehnologij. Predstavili bomo nekatere novejše rezultate s področja in njihovo uporabo v industriji.

Video predstavitev na: http://videolectures.net/kolokviji_juricic_diagnostika/