Novice

3. junij, 2010

KIBERnet med 20 najperspektivnimi rešitvami na področju strateških energetskih tehnologij prihodnosti

Na konferenci Evropske Industrijske Iniciative za Strateške Energetske Tehnologije prihodnosti v Madridu je bila med 20 najperspektivnejših evropskih rešitev izbrana rešitev KIBERnet. Gre za rešitev s področja pametnih elektro-energetskih omrežij prihodnosti – Smart Grids. KIBERnet celovito združuje vse elemente elektro-energetskega sistema. Tu govorimo o vključevanju obnovljivih virov, razpršene proizvodnje ter industrijskih porabnikov električne energije v tako imenovano »Virtualno elektrarno«, ki omogoča brezogljično proizvodnjo ter učinkovito rabo električne energije.

V projekt KIBERnet je vključen tudi Odsek za sisteme in vodenje Instituta Jožef Stefan z izgradnjo programskega modula za ocenjevanje zanesljivosti napovedi odjemalcev električne energije.

Več..