Novice

25. maj, 2010

Odlične ocene našemu odseku s strani mednarodnih STAVE ocenjevalcev

"Odsek za sisteme in vodenje, Institut Jožef Stefan, je odlična enota za uporabne raziskave sistemov vodenja, ki zajemajo nelinearno dinamiko, odkrivanje napak sistemov do implementacije sistemov vodenja v industriji. Institut je bil ocenjen kot odličen s strani STAVE ocenjevalcev."

Tako oceno je dobil naš odsek v nedavno izvedenem ocenjevanju, ki je potekalo v okviru projekta 7. okvirnega programa EU STAVE (Space Transportation Assets Valorisation in Europe). Cilj projekta STAVE je ugotavljanje, ocenjevanje in ovrednotenje znanja (raziskovalnih laboratorijev, univerz, raziskovalnih inštitutov, malih in srednjih podjetij, industrije) v 12-ih novih državah članicah Evropske Unije na področju vesoljskih raziskav. Oceno obstoječega strokovnega znanja in kompetentnosti so podali neodvisni vladni eksperti uglednih evropskih vesoljskih institucij, t.j. CNES - Nacionalne vesoljske agencije Francije, ASI - Italijanske vesoljske agencije in DLR - Nemškega vesoljskega centra.