Novice

13. februar, 2009

Agregat na gorivne celice vgrajen v namensko vojaško vozilo Slovenske vojske

Ob koncu leta 2008 so sodelavci našega odseka končali vgradnjo agregata na gorivne celice moči 7kW v namensko vojaško vozilo in ga predali v uporabo pripadnikom Slovenske vojske, ki so začeli s preizkušanjem delovanja agregata v različnih razmerah. Prispevek o tem je bil objavljen v reviji Slovenska vojska.

Prispevek v reviji Slovenka vojska (Slovenska vojska, Letnik XVII/2, 13. februar 2009)

Spletna stran revije Slovenska vojska