Novice

6. januar, 2009

V reviji Ventil objavljen intervju s pomočnikom vodje odseka dr. Vladimirjem Jovanom o dejavnosti našega odseka

V reviji Ventil je bil v okviru predstavitev znanstvenoraziskovalnih skupin s področja avtomatizacije, fluidne tehnike in mehatronike objavljen intervju s pomočnikom vodje odseka dr. Vladimirjem Jovanom. Predstavil je zgodovino odseka in področja njegovega delovanja, umestitev naših raziskav v slovenski in mednarodni prostor, organiziranost in načine financiranja ter vizijo prihodnjega razvoja odseka in stroke.

Intervju v reviji Ventil (Prispevek je na voljo za ogled z dovoljenjem revije Ventil)