Novice

29. marec, 2017

Institutsko predavanje prof. dr. Juša Kocijana: Identifikacija dinamičnih sistemov z verjetnostno jedrno metodo

V sredo, 29. marca 2017, ob 13. uri, bo v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan« na Jamovi cesti 39 v Ljubljani predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" sodelavca našega odseka prof. dr. Juša Kocijana z naslovom Identifikacija dinamičnih sistemov z verjetnostno jedrno metodo.

Iz vsebine:
Modeli na podlagi Gaussovih procesov (GP), imenovani tudi GP-modeli, so primer verjetnostnih, jedrnih in regresijskih modelov, ki jih lahko uporabimo tudi za identifikacijo nelinearnih dinamičnih sistemov. Ti modeli imajo nekaj zanimivih lastnosti: napovedi modela vsebujejo informacijo o njihovi negotovosti, relativno majhno število optimizacijskih parametrov in različne možnosti vstavljanja predhodnega znanja. Pristop k modeliranju GP-modelov se skuša izogniti pristranskosti modela s tem, da se ne osredotoči ne en sam model dinamike procesa, ampak z verjetnostnim pristopom zajame razporeditev vseh možnih modelov dinamike procesa, ki lahko tvorijo izmerjeni procesni odziv. V predavanju bomo predstavili okvir za identifikacijo dinamičnih sistemov z GP-modeli, ilustracijo na primeru in pregled možnosti uporabe teh modelov.

Video predstavitev na: http://videolectures.net/kolokviji_kocijan_jedrna_metoda/