Novice

13. oktober, 2016

Podpisana pogodba z MIZŠ o izvajanju programa na področju tovarn prihodnosti GOSTOP

Institut "Jožef Stefan" (koordinator programa GOSTOP) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta danes podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije št. C3330-16-529000 "Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti" (GOSTOP). Program je bil sprejet v sofinanciranje v okviru razpisa pametne specializacije "RRI v verigah vrednosti (TRL3-6)", prednostno področje tovarne prihodnosti.

Cilj programa GOSTOP je pospešiti razvoj in izgradnjo koncepta pametnih tovarn v Sloveniji in odgovoriti na aktualne potrebe slovenskega gospodarstva, kjer nekatera industrijska podjetja že skušajo uvajati koncept pametnih tovarn v svojo proizvodnjo. Program bodo izvajale raziskovalne skupine iz trinajstih podjetij in šestih raziskovalnih organizacij, ki že izvajajo raziskave na področju pametnih tovarn. Identificirale so štiri področja, na katerih lahko Slovenija doseže pomembne preboje v bližnji prihodnosti: tehnologije vodenja, orodjarstvo, robotika in fotonika. V program je vključenih več vertikalnih verig vrednosti, ki bodo vodile do novih produktov, s katerimi bo slovenska industrija izboljšala svojo konkurenčnost.