Novice

13. oktober, 2016

Prof. dr. Stanko Strmčnik prejel priznanje zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici

Raziskovalec in dolgoletni vodja Odseka za sisteme in vodenje prof. dr. Stanko Strmčnik je prejel priznanje zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici - professor emeritus - za pomemben prispevek k razvoju znanstvene dejavnosti ter vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela. Nagrada je bila podeljena 13. oktobra 2016 v dvorcu Lanthieri v Vipavi ob svečani otvoritvi akademskega leta 2016/2017.

Čestitamo!

Povezava na spletno stran novice UNG, Foto: Miha Godec

Dr. Stanko Strmčnik se uvršča med najvidnejše slovenske strokovnjake s področja avtomatskega vodenja sistemov, velik ugled pa ima tudi v mednarodnem prostoru. Poznan je kot glavni kreator ideje o celostnem pristopu k načrtovanju sistemov vodenja. Vizionarsko je presegel dolgo uveljavljene poglede, ki so načrtovanje vodenja dojemali zgolj kot problem matematičnega programiranja. Danes je širši, holistični pristop k snovanju in graditvi sistemov vodenja široko prepoznan in uveljavljen tudi po zaslugi profesorja Stanka Strmčnika.

Njegova bibliografija je obsežna in raznolika. Med drugim obsega 65 znanstvenih članov, 18 strokovnih in poljudnih člankov, 176 objavljenih predavanj na konferenca in 14 poglavij v znanstvenih monografijah. Hkrati je soavtor več kot 100 elaboratov in dveh patentnih prijav. Opus profesorja Strmčnika potrjuje prepričanje, da mora biti odlična znanost sposobna odgovarjati na sodobne izzive v industrijski praksi v obliki novih tehnologij, izdelkov in storitev. Na tem je gradil tudi kot utemeljitelj in dolgoletni vodja Odseka za sisteme in vodenje na Institut »Jožef Stefan«.

Profesor Stanko Strmčnik je močno povezan z Univerzo v Novi Gorici. Od leta 1999 pa vse do letos je svoje znanje posredoval študentom Poslovno-tehniške fakultete, za katere je zelo pomembno, da imajo stik z vrhunskimi poznavalci razmer v industriji. Predavaj je Osnove avtomatskega vodenja, vendar pa njegov prispevek močno presega raven posameznega predmeta. S svojo temeljitostjo, hkrati pa z izjemnim smislom za povezovanje teorije in prakse, je prof. Strmčnik pri številnih generacijah študentov postavljal trde temelje za njihov inženirski poklic. Hkrati jim je kot predavatelj in mentor dajal zgled zavezanosti najvišjim profesionalnim kriterijem.

Stanko Strmčnik je bil eden od prvih snovalce tehniških vsebin v študijskih programih na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici. Dragocen je tudi njegov dolgoletni prispevek k delu senata omenjene fakultete in Senata Univerze v Novi Gorici, kjer je vedno deloval povezovalno in konstruktivno.

Njegova zavzetost ni niti malo popustila, ko se je odločil pedagoško delo prepustiti mlajšim sodelavcem. Letos jeseni je pri založbi Univerze v Novi Gorici izšel učbenik v obsegu 450 strani, ki ga je napisal skupaj s sodelavcem. To daje dodatno težo in trajnost njegovemu pedagoškemu prispevku.

Profesor Stanko Strmčnik je dosegal odlične rezultate na raziskovalnem in pedagoškem področju. Sodeloval je pri postavljanju temeljev delovanja Univerze v Novi Gorici na področju tehnike ter z dolgoletnim vzornim delom pomembno prispeval k njenemu razvoju.