Stanko Strmčnik

prof. dr. Stanko Strmčnik

Raziskovalec, vodja odseka 1986-2011

Odsek za sisteme in vodenje
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

e-mail: stanko.strmcnik@ijs.si
tel: +386 1 477 35 76

CV

Datum rojstva: 29. januar 1949
Mesto rojstva: Vitanje, občina Sovenske Konjice, Slovenija

Izobrazba

 • 1967 Gimnazija v Celju
 • 1972 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani
 • 1975 Magister elektrotehnike, Univerza v Ljubljani
 • 1979 Doktor elektrotehniških znanosti, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve

 • od leta 1972 zaposlen na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani
 • 1982 - 1986 neformalni vodja skupine za avtomatiko na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Institutu Jožef Stefan
 • 1986 - 2011 vodja Odseka za sisteme in vodenje na Institutu Jožef Stefan (prej imenovan Odsek za računalniško avtomatizacijo in regulacije)
 • 1992 - 1996 svetovalec direktorja Instituta Jožef Stefan
 • 2018 upokojen

Strokovna področja
Raziskave

matematično modeliranje, simulacija, identifikacija sistemov, optimalno vodenje, računalniško podprto načrtovanje vodenja (CACSD), netehniški vidiki avtomatizacije

Razvoj

CACSD orodja, razvojno okolje za implementacijo sistemov vodenja, mikroračunalniška strojna in programska oprema, algoritmi za vodenje kompleksnih zveznih in šaržnih procesov, vodenje procesov zgorevanja, aplikacije sistemov vodenja

Izobraževanje

Leta 1982 izvoljen v docenta, leta 1988 v izrednega profesorja na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Leta 2009 izvoljen v rednega profesorja na Univerzi v Novi Gorici

 • predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • predavatelj na Poslovno-tehniški fakulteti, Univerza v Novi Gorici

Druge aktivnosti

 • predsednik Sveta za tehniške znanosti (1992-1993)
 • nacionalni koordinator raziskovalnega polja "Sistemi in kibernetika" (1992-1996)
 • član Nacionalenga sveta za raziskave in razvoj (1992-1997)
 • podpredsednik Sveta za tehniške vede in tehnološki razvoj (1993-1996)
 • namestnik nacionalnega koordinatorja za raziskovalno polje "Sistemi in kibernetika" (1998 - 2004)
 • član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (2003 - 2004)
 • predsednik komisije za aplikativno dejavnost na Institutu Jožef Stefan (1995 - 2000)
 • član Komisije za izvolitve Instituta Jožef Stefan
 • član Upravnega odbora Instituta Jožef Stefan
 • član znanstveno raziskovalnega sveta za tehniko na ARRS

Nagrade

 • Prešernova nagrada za študente, 1971
 • Nagrada V. Bedjanića za diplomsko nalogo, 1973
 • Nagrada Sklada Borisa Kidriča za izume in tehnične izboljšave, 1985
 • Nagrada Sklada Borisa Kidriča za raziskovalne dosežke, 1988
 • Nagrada Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo in tehnološke dosežke, 1997
 • Zaslužni profesor Univerze v novi Gorici, 2016

Članstvo v strokovnih združenjih

 • član izvršnega odbora (prej predsednik) Društva avtomatikov Slovenije
 • pridruženi član International Federation of Automatic Control (IFAC)
 • član IEEE (Institution of Electrical and Electronic Engineers), Senior member
 • član Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje
 • član Inženirske akademije Slovenije

Bibliografija

Celotna bibliografija: dostopna preko sistema Cobiss