Satja Lumbar

dr. Satja Lumbar, univ. dipl. inž. el.

Izobrazba

  • 2005 Diploma na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • 2011 Doktorat na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Zaposlitve

  • 2005-2011 zaposlen kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana

Raziskovalna področja

  • vodenje sistemov
  • nastavljanje parametrov regulatorjev
  • modeliranje dinamičnih sistemov
  • sistemi za vodenje letal

Izbrane publikacije
LUMBAR, Satja, VRANČIĆ, Damir, STRMČNIK, Stanko. Comparative study of decay ratios of disturbance-rejection magnitude optimum method for PI controllers. ISA Transactions, ELSEVIER, 2007 Vol 47/1 pp 94-100

Celotna bibliografija: dostopna preko sistema Cobiss