Miroslav Štrubelj

Miroslav Štrubelj

Tehnik

Odsek za sisteme in vodenje
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

e-mail: miro.strubelj@ijs.si
tel: +386 1 477 37 04