Matej Gašperin

doc. dr. Matej Gašperin

Raziskovalec

Odsek za sisteme in vodenje
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

web: dsc.ijs.si/mgasperin

Izobrazba

  • 2006 Diploma na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • 2011 Doktorat na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana

Zaposlitve

  • od 2006 do 2011 zaposlen kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana
  • od 2012 do 2013 podoktorski raziskovalec na University of West Bohemia, Plzen, Češka
  • od 2013 raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana

Raziskovalna področja

  • matematično modeliranje
  • idenifikacija kompleksnih sistemov

Nagrade

  • ISA Transactions Best Paper Award (2009) (slika)
  • prva nagrada na konferenci ICAMES z ekipo Fakultete za elektrotehniko (2005)
  • priznanje Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo za študente, ki so v minulem študijskem letu dosegli vidne rezultate na mednarodnih tekmovanjih (2005)

Izbrane publikacije
GAŠPERIN, Matej, JURIČIĆ, Đani, BOŠ KOSKI, Pavle, VIŽINTIN, Jožef. Model-based prognostics of gear health using stochastic dynamical models. Mechanical Systems and Signal Processing, 2011 25 (2011) 537 - 548
GAŠPERIN, Matej, JURIČIĆ, Đani. The uncertainty in burn prediction as a result of variable skin parameters: an experimental evaluation of burn-protective outfits. Burns, 2009 Volume 35, Issue 7, Pages 970-982
GAŠPERIN, Matej, BOŠ KOSKI, Pavle, JURIČIĆ, Đani. Prognosis of gear health using stochastic dynamical models with online parameter estimation. Proceedings of the 1st Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society 2009, PHMSociety, San Diego, CA September 27 - October 1, 2009, 2009
GAŠPERIN, Matej, JURIČIĆ, Đani, MUSIZZA, Bojan, MEKJAVIČ, Igor. A model-based approach to the evaluation of flame-protective garments. ISA Transactions, 2008 vol. 47, no. 2, str. 198-210
GAŠPERIN, Matej (ur.), PREGELJ, Boštjan (ur.). Proceedings of the 9th International PhD Workshop on Systems and Control, October 1-3, 2008, Izola, Simonov zaliv, Slovenia : young generation viewpoint. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2008. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-264-003-3. Sistemske zahteve: Adobe Acrobat Reader, 2008

Celotna bibliografija: dostopna preko sistema Cobiss