Marko Nerat

dr. Marko Nerat

Raziskovalec (do 30.06.20229

Odsek za sisteme in vodenje
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

e-mail: marko.nerat@ijs.si
tel: +386 1 477 32 40

Izobrazba

  • 2006 Diploma na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
  • 2011 Doktorat na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve

  • 2006-2011 zaposlen kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
  • 2011-2022 zaposlen kot podoktorski sodelavec na Institutu "Jožef Stefan", Ljubljana

Raziskovalna področja

  • numerično modeliranje in simulacije tankoplastnih sončnih celic
  • mikrokrmilniški sistemi

Izbrane publikacije

NERAT, Marko, ČERNIVEC, Gregor, SMOLE, Franc, TOPIČ, Marko. Simulation study of the effects of grain shape and size on the performance of Cu(In,Ga)Se2 solar cells. J. appl. phys., 2008, vol. 104, no. 8, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 6709076]

NERAT, Marko, SMOLE, Franc, TOPIČ, Marko. A simulation study of the effect of the diverse valence-band offset and the electronic activity at the grain boundaries on the performance of polycrystalline Cu(In,Ga)Se2 solar cells. Thin solid films. [Print ed.], 2011, vol. 519, no. 21, str. 7497-7502, ilustr. [COBISS.SI-ID 8259156]

Celotna bibliografija: dostopna preko sistema Cobiss