Maja Janežič, univ. dipl. kom.

Strokovna sodelavka in tajnica odseka

Odsek za sisteme in vodenje
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

e-mail: maja.janezic@ijs.si
tel: +386 1 477 34 86