Gregor Kandare

dr. Gregor Kandare

Podoktorski sodelavec (do 2012)

Odsek za sisteme in vodenje
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

e-mail: gregor.kandare@ijs.si

Bibliografija

Celotna bibliografija: dostopna preko sistema Cobiss