Gjorgji Nusev

dr. Gjorgji Nusev, univ. dipl. inž. el.

Podoktorski sodelavec (do junij 2022)

Odsek za sisteme in vodenje
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

e-mail: gjorgji.nusev@ijs.si
tel: +386 1 477 39 00

Izobrazba

  • 2014 Diploma na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • 2022 Doktorat na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, Ljubljana, Slovenija

Zaposlitve

  • 2015 zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
  • 2015-2016 zaposlen na Amiteh, d.o.o.
  • 2016 zaposlen na Hella, d.o.o.
  • od oktobra 2016 do junij 2022 zaposlen na Institutu Jožef Stefan

Raziskovalna področja

  • diagnostika in napovedovanje napak na elektrokemičnih energetskih sistemih

Bibliografija

Celotna bibliografija: dostopna preko sistema Cobiss