Giovanni Godena

dr. Giovanni Godena

Raziskovalec

Odsek za sisteme in vodenje
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

e-mail: giovanni.godena@ijs.si
tel: +386 1 477 37 59

Izobrazba

  • 1984 Diploma na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
  • 2009 Magisterij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
  • 2016 Doktorat na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefana

Zaposlitve

  • od 1984 zaposlen na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana

Raziskovalna področja

  • programska oprema sistemov za vodenje procesov
  • domensko specifični modelirni jeziki
  • avtomatska ponovna uporaba programske opreme
  • metodologija in orodja za vodenje šaržnih procesov

Nagrade

  • nagrada Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo v letu 1997 (član nagrajene skupine)

Izbrane publikacije
GODENA, Giovanni. ProcGraph : a procedure-oriented graphical nonation for process-control software specification. Control Engineering Practice. [Print ed.], 2004 vol. 12, str. 99-111

Celotna bibliografija: dostopna preko sistema Cobiss