Eksperimentalni sistem za vodenje procesov čiščenja odpadnih voda

Eksperimentalni sistem za vodenje procesov čiščenja odpadnih voda Eksperimentalni sistem za vodenje procesov čiščenja odpadnih voda Eksperimentalni sistem za vodenje procesov čiščenja odpadnih voda

Naročnik

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik

Trajanje

2002 - 2003

Namen

zagotoviti stabilno delovanja procesa in izboljšati kvaliteto čiščenja odpadnih voda, povečati učinkovitost čiščenja, zmanjšati obratovalne stroške za električno energijo in kemikalije

Funkcija

regulacija koncentracije amonijevega dušika v aerobnih bazenih

Inovativnost

  • vodenje prezračevanja na osnovi sprotne meritve vsebnosti amonijevega dušika na dotoku in v aerobnih bazenih
  • uporaba algoritmov vodenja s kombinacijo krmiljenja z upoštevanjem motnje in povratnozančne regulacije

Učinki

dosegli smo enakomernejšo koncentracijo amonijevega dušika na iztoku in do 45 % zmanjšanje porabe električne energije za prezračevanje

Informacije

nadja.hvala@ijs.si
darko.vrecko@ijs.si