Program za določanje urnika šarž v pripravi surovin v Cinkarni Celje

Program za določanje urnika šarž v pripravi surovin v Cinkarni Celje Program za določanje urnika šarž v pripravi surovin v Cinkarni Celje

Naročnik

Cinkarna Celje

Trajanje

2004-2006

Namen

zmanjšanje nihanja porabe pare v pripravi surovin

Funkcija

določitev urnika šarž za prihodnjih 24 ur ob upoštevanju števila in trajanja šarž ter porabe pare posamezne šarže

Inovativnost

algoritem določi urnik šarž, pri katerem je nihanje porabe pare najmanjše, ob upoštevanju vseh omejitev

Učinki

podpora operaterju pri proženju šarž v pripravi surovin, manjša investicija v primerjavi z nakupom shranjevalnika pare, zmanjšanje obremenitve kotla za pripravo pare in zmanjšanje izpustov viškov pare

Informacije

darko.vrecko@ijs.si