Sistem za vodenje linije za razrez pločevine

Sistem za vodenje linije za razrez pločevine Sistem za vodenje linije za razrez pločevine

Naročnik

Sip Mobil d.o.o., Arconi d.d.

Trajanje

2001

Namen

avtomatsko vodenje linije za razrez pločevine v različnih delovnih režimih ter razširitev funkcionalnosti linije

Funkcija

regulacije enosmernih elektromotornih pogonov, regulacija toka rotorja in statorja, regulacija hitrosti vrtenja, regulacija sile natega pločevine, regulacija nivoja zank, kompenzacija spremenlji-vih premerov kolutov, kompenzacija vztrajnostnega momenta, pomoč pri uvajanju pločevine v linijo

Inovativnost

nadomestitev vstopne razbremenilne zanke s posebnim krmiljenjem, ki zagotavlja minimalno oziroma ničelno silo med odvijalnim kolutom in škarjami ne le v stacionarnih razmerah, pač pa tudi med pospeševanjem ter zaviranjem linije

Učinki

prva mikroračunalniška regulacija eno-smernih elektromotornih pogonov v Hlad-ni valjarni železarne Acroni. Razširitev proizvodnega programa linije na področje tankih pločevin ter posledično povečanje proizvodnje Hladne valjarne.

Informacije

gregor.dolanc@ijs.si