Prototip sistema za končno testiranje kvalitete elektromotorjev

Prototip sistema za končno testiranje kvalitete elektromotorjev Prototip sistema za končno testiranje kvalitete elektromotorjev

Naročnik

Domel d.d.

Trajanje

2002 - 2003

Namen

določanje kvalitete elektromotorjev in lokalizacija morebitnih napak

Funkcija

posebno načrtovan diagnostični algoritem izračuna značilke motorja na podlagi kratkih meritev električnih veličin, vibracij, hrupa, iskrenja in aksialne zračnosti. Če katerakoli od le-teh presega območje nominalnih vrednosti, algoritem natančno lokalizira napako in dotični motor razvrsti v razred motorjev neustrezne kvalitete

Inovativnost

izdelani so bili izvirni algoritmi za ugotavljanje kvalitete iskrenja motorja, za neinvazivno odkrivanje mehanskih poškodb na podlagi analize akustične emisije ter zelo natančen postopek za analizo aksialne zračnosti rotorja

Učinki

  • zagotovitev dobave brezhibnih motorjev za trg (delež neustreznih motorjev se bo zmanjšal za 10-krat)
  • zmanjšanje stroškov proizvodnje
  • večje zaupanje kupcev in povečanje tržnega deleža
  • humanizacija delovnega procesa

Informacije

dani.juricic@ijs.si