Sistem za vodenje naprave za obdelavo žice z uporabo magnetno zgoščene plazme

Sistem za vodenje naprave za obdelavo žice z uporabo magnetno zgoščene plazme Sistem za vodenje naprave za obdelavo žice z uporabo magnetno zgoščene plazme

Naročnik

Niedermair&Sackl GmbH
PlasmaIt GmbH

Trajanje

2003

Namen

izvesti sistem za celovito avtomatsko vodenje novo razvite naprave za obdela-vo žice s pomočjo magnetno zgoščene plazme

Funkcija

regulacija moči posameznih elektrod, regulacija celotne moči, regulacija in nadzor vseh električnih parametrov elektrod, vodenje perifernih naprav (predgretje, hlajenje, priprava in vzdrževanje atmos-fere znotraj elektrod ter ostalo)

Inovativnost

funkcije regulacije moči ter ostalih parametrov elektrod so nestandardne ter posebej razvite za ta namen, upoštevajoč analizo razmer v plazmi med elektrodami

Učinki

obvladovanje zahtevnih procesov pri plazmi ter avtomatsko vodenje naprave kot celote, kar je pogoj za delovanje naprave

Informacije

gregor.dolanc@ijs.si