Razvoj demonstracijskega prototipa sistema kogeneracije mobilne (kontejnerske) izvedbe za vojaške namene na osnovi gorivnih celic

Kogeneracija 1/2 Kogeneracija 2/2

Naročnik

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Trajanje

2007-2009

Namen

izdelati prototip sistema za kogeneracijo v bivalnem kontejnerju, ki bo omogočal oskrbo osnovnih energetskih potreb do treh oseb na specifični lokaciji in zagotavljal ugodno delovno-bivalno okolje v skladu z vojaškimi standardi

Funkcija

sistem poleg osnovnih potreb po toploti/hladu (ogrevanje, hlajenje in sanitarna voda) zadovoljuje tudi energetske potrebe za osebno komunikacijsko ter računalniško opremo, za notranjo in zunanjo osvetlitev ter za zagotovljanje električnega napajanja v okolici kontejnerja.

Inovativnost

agregat za sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije je zasnovan kot samostojen »Plug-in and Play« sistem. Osnova je mobilni agregat, ki deluje na osnovi PEM gorivnih celic (Proton Exchange Membrane Fuel Cell). Za gorivo uporablja vodik, shranjen v notranjem rezervoarju.

Učinki

tehnologija vodka in uporabe gorivnih celic še ni dosegla komercialnih parametrov. Mobilna kogeneracijska enota na osnovi gorivnih celic je konkurenčna in atraktivna za širok spekter potencialnih uporabnikov. Je tehnologija prihodnosti, ki bo postala del ponudbe celostne rešitve oskrbe s čistimi viri energije.

Informacije

vladimir.jovan@ijs.si