CONNECT - Multi-parametrični prediktivni regulatorji za nizkonivojsko vodenje

Multiparametrični prediktivni regulator, ploskve regulirnega signala Multiparametrični prediktivni regulator, stroškovna funkcija

Naročnik

Projekt 6. Okvirnega programa EU, COOP-CT-2006-031638
PlasmaIt GmbH, Lebring, Avstrija
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik

Trajanje

2006 - 2008

Namen

Razvoj multi-parametričnih prediktivnih regulatorjev na osnovi linearnih in hibridnih modelov z omejitvami, ki so primerni za praktične aplikacije v nizkonivojskem vodenju.

Funkcija

Prediktivni regulatorji s funkcijami sledenja referenčnih signalov in izločanja pogreška v ustaljenem stanju na podlagi Kalmanovega filtra, ki so bili predhodno uporabljani le s klasičnimi prediktivnimi regulatorji, so bili izvedeni v multi-parametrični obliki.

Inovativnost

Uporaba lokalne linearne analize pri uglaševanju omogoča nastavitev regulatorja za učinkovito in robustno povratnozančno delovanje, kar je izrednega pomena pri uporabi v nizkonivojskem vodenju. Rezultate analize je mogoče prikazati v časovnem prostoru, frekvenčnem prostoru ali v kompleksni ravnini. Analiza se lahko izvaja ob upoštevanju odstopanja modela od resnične dinamike procesa, z množico možnih dejanskih modelov. Z običajnimi predikitvnimi regulatorji se analiza lahko izvaja za območje brez aktivnih omejitev; z multi-parametričnimi regulatorji jo je mogoče izvesti za vsako področje (ki ga definira ista množica aktivnih omejitev).

Učinki

Praktična izvedba prediktivnih regulatorjev za aplikacije v nizkonivojskem vodenju je poenostavljena.
Multi-parametrično prediktivno vodenje odpravi potrebo po sprotni optimizaciji; optimizacijski problem se vnaprej reši na parametričen način, tako da je regulacijski algoritem mogoče izvesti z relativno ceneno strojno opremo (mikrokrmilniki, programabilni logični krmilniki).

Informacije

samo.gerksic@ijs.si