Sistem za avtomatsko vodenje selektivne katalitske redukcije dušikovih oksidov

Sistem za avtomatsko vodenje selektivne katalitske redukcije dušikovih oksidov Sistem za avtomatsko vodenje selektivne katalitske redukcije dušikovih oksidov

Naročnik

Interni projekt

Trajanje

1999 - 2000

Namen

avtomatsko uravnavanje pretoka amoniaka, s ciljem optimizacije izhodne koncentracije dušikovega oksida

Funkcija

regulacija izhodne koncentracije (NOx)OUT v kombinaciji s krmiljenjem pretoka amoniaka na podlagi ocenjenih parametrov procesa zgorevanja

Inovativnost

za potrebe krmiljenja je izveden model, ki na podlagi koncentracije preostalega kisika pri zgorevanju (O2) ter pretoka goriva ΦF oceni vhodno koncentracijo dušikovega oksida (NOx)IN ter pretok dimnega plina ΦS ter tako odpravi potrebo po merjenju teh dveh veličin, ki je drago in tehnično zahtevno

Učinki

učinkovita regulacija izhodne koncentracije dušikovega oksida ne le v stacionarnih razmerah, pač pa tudi v času prehodnih pojavov, t.j. pri spremembah obtežbe (moči) procesa zgorevanja

Informacije

gregor.dolanc@ijs.si